Събития

11.07.2023
Национални дни на кариерата, Март – Април 2022 г.
11.07.2023
За повече активни граждани и общини
11.07.2023
Списък с актуални TCA/NET обучения
21.06.2022
За повече активни граждани и общини
29.03.2022
Национални дни на кариерата, Март – Април 2022 г.
25.03.2022
Запис от уебинар, отчитане, ЕКС, проведен на 24.03.2022
17.12.2021
Валоризационна конференция 2021
19.10.2021
Националната инициатива Европейски ден на езиците в България
18.08.2021
Национално „Зелено събитие“
21.07.2021
Публично разпределение на кандидатури
25.06.2021
Официална откриваща конференция
18.06.2021
Тържествено европейско откриване