История

глобус

1997-1999 г.

 • През 1997 г. с подкрепата на Европейската Фондация за обучение (ЕФО) е основана Българската национална обсерватория;
 • През 1998 г. започва работа Национална агенция „Леонардо да Винчи“;
 • През 1999 г. с подкрепата на Европейската Фондация за обучение е създаден Национален ресурсен център за професионално ориентиране;
 • През 1999 г. със споразумение между Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика е основан Център за развитие на човешките ресурси. Той обединява горепосочените дейности и управлява образователни програми и проекти;

2001 - 2007 г.

 • През 2001 г. към Центъра за развитие на човешките ресурси се присъединява Национална агенция „Сократ“;
 • От 2003 г. по договор с Европейската Фондация за обучение, Българската национална обсерватория, като част от Център за развитие на човешките ресурси, се присъединява към експертната мрежа Refernet;
 • От 2005 г. Център за развитие на човешките ресурси съкоординира с Министерството на образованието и науката програма „Арион“;
 • През 2006 г. в рамките на Център за развитие на човешките ресурси се основава Национално координационно звено за дейността eTwinning;
 • През 2006 г. Центърът е сертифициран с ISO 9001:2000 за управление на европейски образователни програми;
 • През 2007 г., след национална номинация, Център за развитие на човешките ресурси стартира управлението в България на Програма „Учене през целия живот“ 2007-2013 г.;
 • През 2007 г. в рамките на Центъра се основава Национален Europass Център;
 • От 2007 г. Националният ресурсен център за професионално ориентиране е преименуван на Национален Euroguidance център;
книги
карта с означени места

2011 - 2022 г.

 • През 2011г. Център за развитие на човешките ресурси започва да изпълнява проект „Национални ECVET експерти 2011-2013”, чиято цел е популяризиране на европейската система за трансфер на кредити в областта на ПОО;
 • През 2014 г., Център за развитие на човешките ресурси е номиниран да управлява най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт – „Еразъм+“.
 • През 2018 г., Център за развитие на човешките ресурси е номиниран да управлява новата програма в областта на младежта и доброволчеството – „Европейски корпус за солидарност“.

Контакти

Виж още