Skip to main content

Прогнозният бюджет за децентрализираните дейности по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за България,  2022 селекционна година, можете да видите: Тук

Екипът на ЦРЧР