Skip to main content

    Съгласно получена информация от Европейската комисия, Ви информираме, че кандидатурите за получаване на Знак за качество ще се подават с краен срок, не по-късно от 31.12.2021 г., 13.00 ч., българско време.

    Препоръчваме на всички желаещи да кандидатстват за финансиране през 2022 селекционна година, да подадат своите кандидатури за Знак за качество преди упоменатия по-горе срок.

    NB!!! Моля, имайте предвид, че има вероятност след изтичане на този срок (31.12.2021 г.) до средата на месец януари 2022 г., да не е налице техническа възможност да подавате своите кандидатури за Знак за качество.

Eкипът на ЦРЧР