Skip to main content

на тема „Възстановяване от кризата и насърчаване на приноса към Европейското образователно пространство“

В ролята си на Национална агенция по европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще проведе Валоризационна конференция 2021 на тема „Възстановяване от кризата и насърчаване на приноса към Европейското образователно пространство“.

Конференцията ще бъде открита с видео обръщение от г-жа Мария Габриел, еврокомисар с ресор Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. В рамките на официалната част ще се проведе дискусия с участието на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на ЦРЧР, които ще разговарят за предизвикателствата пред настоящето и бъдещето на двете програми. Поканен за участие е г-н Радостин Василев, министър на спорта.

Със знак за качество ще бъдат отличени най-добрите проекти по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, приключени през 2021 година. Ще бъдат откроени успешни преподавателски практики, младежки инициативи и проекти за доброволци, както и работата на техните партньори, участващи в проекти за европейско сътрудничество.

Конференцията ще се проведе от 10 часа на 17 декември 2021 година в София Хотел Балкан.

Можете да наблюдавате събитието онлайн: Тук

Екипът на ЦРЧР