Skip to main content

Уважаеми посетители, 

На 21 януари 2020 г., Център за развитие на човешките ресурси проведе уеб базиран семинар по Програма „Европейски корпус за солидарност“ с насоки за кандидатите по Поканата с краен срок за подаване на предложенията 05.02.2020 г. 

Запис може да намерите: ТУК 

Екипът на ЦРЧР