Skip to main content

Програма „Европейски корпус за солидарност“

Прогнозният бюджет по Програма „Европейски корпус за солидарност“ (децентрализирани дейности) на България за 2019 година е 2 804 432 евро.

Предварителното му разпределение по дейности е както следва:

  • Доброволчество: 1 986 624 евро;
  • Стажове и работни места: 172 399 евро;
  • Проекти за солидарност: 144 491 евро;
  • Мрежови дейности и знак за качество: 136 827 евро;
  • Специфичен цикъл за обучение и оценка за трансграничните дейности: 364 091 евро.