Skip to main content

Втори лъч

Център за развитие на човешките ресурси, в ролята си на Национална агенция по Програмите на Европейския съюз „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на дейностите eTwinning, Европас, Евродеск, Еврогайдънс, Евридика и National VET Team, ще проведе Национална информационна кампания на тема „35 години Еразъм“ , за да представи широка информация за възможностите за образование, обучение и професионална квалификация, които Европейският съюз предоставя на своите граждани.

В периода 05 юли 2022 г. – 16 септември 2022 г. ще бъдат проведени 6 информационни лъча, всеки от тях в различни области на страната.

Втори лъч на информационното турне ще се състои в периода 18 – 22 юли 2022 г . и ще премине през градовете Пловдив – Хасково – Стара Загора – Сливен:

– Пловдив – 18 юли, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Ректорат, Зала „Компас“, ул. Цар Асен №24, както и информационен щанд на площад „Централен“ – 11:00 – 13:00 ч.

– Хасково – 19 юли, община Хасково, зала Хасково, пл. „Общински“ №1, както и информационен щанд на площада до сградата на общината – 11:00 – 13:00 ч.

– Стара Загора – 20 юли, Международен младежки център, бул. „Княз Александър Батенберг“ №19, както и информационен щанд в началото на пешеходната зона – 11:00 – 13:00 ч.

– Сливен – 21 юли – Община Сливен, зала Май, бул. „Цар Освободител“ №1, както и информационен щанд до сградата на общината – 11:00 – 13:00 ч.

Очакваме Ви, за да Ви запознаем с актуалните възможности за кандидатстване, образование, обучение и професионална квалификация, които европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ предоставят на българските граждани.

Екипът на ЦРЧР