Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси, в ролята си на Национална агенция по Програмите на Европейския съюз „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на дейностите eTwinning, Европас, Евродеск, Еврогайдънс, Евридика и National VET Team, ще проведе в периода 5 юли 2022 г. – 16 септември 2022 г. Национална информационна кампания на тема „35 години Еразъм“. Кампанията ще представи широка информация за възможностите за образование, обучение и професионална квалификация, които Европейският съюз предоставя на своите граждани.

В рамките на кампанията, ЦРЧР ще проведе през 2022 г. 6 информационни лъча, всеки от тях в различни области на страната.

Първи лъч на информационното турне ще се състои в периода 05 – 08 юли 2022 г . и ще премине през градовете Плевен – Велико Търново – Русе – Шумен:

– Плевен – 05 юли, Община Плевен, зала „Гена Димитрова“ – 11.00 – 13.00 ч.

– Велико Търново – 06 юли, пл. „Майка България“, зала на Община Велико Търново – 11:00 – 13.00 ч.

– Русе – 07 юли – зала „Пленарна“ в сградата на Община Русе – 11.00 – 13.00 ч.

– Шумен – 08 юли – община Шумен, бул. „Славянски“ №17, зала 363 – 11.00 – 13.00 ч.

Очакваме Ви, за да Ви запознаем с актуалните възможности за кандидатстване, образование, обучение и професионална квалификация, които европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ предоставят на българските граждани.

Екипът на ЦРЧР