Skip to main content

Програма „Европейски корпус за солидарност“

Уважаеми посетители,

Необходимо условие за кандидатстване по Програма „Европейски корпус за солидарност“ е наличието на регистрация от страна на организации и неформални групи в портала за кандидати, посредством услугата за идентификация на ЕК – ЕU Login, но само в случай, че такава не е била направена до момента.

Организации и неформални групи, които вече имат регистрация и OID, не следва да се регистрират отново. Необходимо е да се запази съществуващото потребителското име и парола, тъй като те ще бъдат използвани и в следващите години на Програмата.

Ръководство за работа в EU Login може да намерите: – Тук

Допълнителни документи, свързани с кандидатстването, като ръководства, насоки и други, може да намерите – Тук

Екипът на ЦРЧР