Skip to main content

Уважаеми посетители,
Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия (ЕК) обявява конкурс за набиране на обучители/тренери в сектор „Младеж“. 
С пълните условия на конкурса можете да се запознаете тук. (на английски език – тук
Краен срок за кандидатстване: 19 октомври 2018 г. 
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦРЧР до 19 ноември 2018 г.