Skip to main content

През месец ноември 2022 г. Център за развитие на човешките ресурси, като Национална агенция по Програма „Европейски корпус за солидарност“, ще проведе следните събития, част от цикъла за обучение и оценка в младежкия сектор:

– 14 ноември 2022 г.: Обучение за организации, наскоро получили Знак за качество

Събитието е насочено към представители на организации, наскоро получили Знак за качество, които са ангажирани директно с личностна и професионална подкрепа на участниците в национални и международни дейности по Програма „Европейски корпус за солидарност“. Фокусът на обучението е към организации с малко познания, или такива, получили в рамките на Знака за качество нови роли, в които нямат опит.

Регистрационна форма: https://www.surveymonkey.com/r/3RCV5J7

– 15 ноември 2022 г.: Годишна национална среща за всички организации, притежаващи Знак за качество по Програма „Европейски корпус за солидарност“

Регистрационна форма: https://www.surveymonkey.com/r/Q6K3DRF

Очакваме организации, които се регистрират за участие в първото обучение, да подадат своите заявления за участие и за Годишната ни среща.

ЦРЧР ще поеме нощувка в деня преди второто събитие – на 14 ноември 2022 г. вечерта, както и пътни разходи на всички участници, които са заявили това във втората регистрационната форма за Годишната среща по ЕКС. Информация за мястото на настаняване на участниците, заявили в регистрационната форма нощувка, ще бъде изпратена на по-късен етап, след обработване на всички получени заявления за участие.

Очакваме организациите, които ще вземат участие и в двете събития, да заявят изплащане на пътните разходи само във втората регистрационна форма.

Информация за обучителите, които ще бъдат ангажирани за провеждане на събитието заедно с екипа на ЦРЧР, както и програмите на двете събития, ще бъдат изпратени заедно с потвърждението за участие, след затваряне на регистрациите за събитията.

Събитията ще се проведат в Залата на ЦРЧР – сградата на Националната агенция, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, партерен етаж.

Очакваме Вашите регистрационни форми най-късно до 12:00 часа на 04 ноември 2022 г., петък.

Очакваме Ви!

Екипът на ЦРЧР