Skip to main content

Програма „Европейски корпус за солидарност“ 2022 г.

Общата покана за кандидатстване по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2022 селекционна година е публикувана: Тук

Всички кандидати следва да се запознаят подробно с Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“, в което се съдържа цялата необходима информация, относно правилата, предлаганите възможности за финансиране, допустимите дейности, участници, срокове и документи, както и стъпките за кандидатстване: Тук

Електронните формуляри за кандидатстване ще бъдат достъпни на по-късен етап: Тук

Електронен формуляр за кандидатстване за Знак за качество е достъпен: Тук

Екипът на ЦРЧР