Skip to main content

за доброволчески проекти ESC51, в рамките Програма „Европейски корпус за солидарност“

Уважаеми посетители,

С настоящото съобщение бихме искали да Ви информираме, че техническият проблем с подаване на кандидатура за доброволчески проекти ESC51, в рамките Програма „Европейски корпус за солидарност“, все още е наличен.

Проблемът се появява, когато организация, която вече е подала кандидатура Знак за качество за водеща организация, опита да въведе OID номера на организацията във формуляра за кандидатстване за доброволчески проект.

Очакваме проблемът да бъде решен от страна на Европейската Комисия в кратки срокове, за което ще Ви информираме в настоящата интернет страница на Програма „Европейски корпус за солидарност“.

С уважение,

Екип „Европейски корпус за солидарност“

ЦРЧР