Skip to main content

на тема: „Зелено измерение на проектите“ по Програма „Европейски корпус за солидарност“, 24 ноември 2021 г.

Уважаеми колеги,

Център за развитие на човешки ресурси организира тематичен мониторинг на тема: „Зелено измерение на проектите“ по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Събитието ще се проведе на 24 ноември 2021 г. в гр. София в сградата на ЦРЧР, конферентна зала – партеререн етаж. В рамките на тематичния мониторинг ще бъде представен и споделен добър опит по темата от бенефициенти по отделните дейности на Програма “Европейски корпус за солидарност“.

Желаещите да присъстват на събитието следва да попълнят регистрационен формуляр до 15.11.2021 г.: ТУК

Допустимо е приствието на до двама представители от институция.

Регистрацията ще бъде отворена до запълване на предвидения брой места.

NB!!!  На участници, пристигащи извън града на събитието, ЦРЧР ще поеме направените разходи по транспорт, както и ще осигури нощувка на 23.11.2021 г., за пристигащите от населени места, намиращи се на повече от 150 км от София.

Моля, да запазите разходооправдателните документи за транспорт.

С цел спазване на противоепидемиологичните мерки и Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-856/19.10.2021 г, от присъстващите ще бъдат изискани Зелени сертификати.

След приключване на регистрацията ще получите потвърждение и ще Ви бъде изпратена допълнителна информация, и програма.

За екипа на ЦРЧР  ще бъде удоволствие да приемете поканата и да участвате в събитието.