Skip to main content

КД 1, сектор „Младеж“ на „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, 2021 г.

Днес, 04.11.2021 г., Център за развитие на човешките ресурси в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ организира публично разпределение за оценка, на случаен принцип, на 104 проектопредложения по КА1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, за селекционна година 2021, краен срок за подаване на предложения към 05 октомври 2021 г., и 50 проектопредложения по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Външните оценители бяха разпределени чрез електронните платформи на ЕК за оценка на кандидатури, както и чрез жребий.

Разпределението на кандидатурите за оценка е, както следва:

По Програма „Еразъм+“

Сектор „Младеж“

Подадени кандидатури:

КА 150 – YOU – Акредитации младеж – 9 подадени

KA 152 – YOU – Младежки обмени – 66 подадени

KA 153 – YOU – Младежки работници – 26 подадени

KA 154 – YOU – Дейности за младежко участие – 10 подадени

Допуснати за оценка след проверка за легитимност:

КА 150 – YOU – Акредитации младеж – 9 проекта

KA 152 – YOU – Младежки обмени – 60 проекта

KA 153 – YOU – Младежки работници – 25 проекта

KA 154 – YOU – Дейности за младежко участие – 10 проекта

Общо подадени сектор „Младеж“ – 111 проекта

Общо дадени за оценка – 104 проекта

По Програма „Европейски корпус за солидарност“

Подадени:

ESC 50 – 23 проекта за Знак за качество

ESC 30 – SOL – 31 бр. Проекти за солидарност

Допуснати за оценка след проверка за легитимност:

ESC 50 – 20 проекта за Знак за качество

ESC 30 – SOL – 30 бр. Проекти за солидарност

Общо подадени ЕКС – 54 проекта

Общо дадени за оценка – 50 проекта

Запис на проведеното събитие можете да видите: тук

Екипът на ЦРЧР