Skip to main content

относно допълнителни мерки и информация, засягащи ситуацията в Украйна и въздействието ѝ върху дейности и проекти, осъществявани по Програма „Европейски корпус за солидарност“

Във връзка с многобройните запитвания, относно участие на бежанци от Украйна в доброволчески проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“, Ви информираме, че тези лица могат да се включат в проектни дейности.

Създалите се форсмажорни обстоятелства позволяват включване на бежанци от Украйна, като участници в доброволчески проекти, без да има необходимост от изпращаща организация от Украйна.

Независимо дали бежанците от Украйна вече са в Република България или им предстои пристигане, тяхното участие ще е транснационално.

Всички останали критерии за легитимност на Програмата трябва да бъдат спазени!

Екипът на ЦРЧР