Skip to main content

Уважаеми посетители,   

Регистрационните номера на проектни предложения по Програма „Европейски корпус за солидарност“, подадени към краен срок за кандидатстване 01/08 октомври 2019 г., можете да намерите на следния адрес:     

Регистрационни номера    

Екипът на ЦРЧР