Skip to main content

Уважаеми посетители,
Регистрационните номера на проектни предложения по Програма „Европейски корпус за солидарност“, подадени към краен срок за кандидатстване 7 февруари 2019 г., удължен до 13 февруари 2019 г., можете да намерите на следния адрес:   

Екипът на ЦРЧР