Skip to main content

Уважаеми посетители,  

Регистрационните номера на проектни предложения по Програма „Европейски корпус за солидарност“, подадени към краен срок за кандидатстване 30 април 2019 г., можете да намерите на следния адрес:    

• Регистрационни номера   

Екипът на ЦРЧР