Skip to main content

Уважаеми посетители,

Регистрационните номера на проектните предложения по Програма „Европейски корпус за солидарност“, подадени към Покана за кандидатстване с краен срок 01 октомври 2020 г., можете да намерите: ТУК

Екипът на ЦРЧР