Skip to main content

Уважаеми посетители,
Предоставяме на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по дейности „Доброволчески проекти“, „Стажове и работни места“ и „Проекти за солидарност“ с краен срок за кандидатстване 05 февруари 2020 г. (удължен до 11.02.2020 г.).

Информацията е достъпна в съответните секции на сайта на Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на директните връзки по-долу: 

Дейност „Доброволчески проекти

Дейност „Стажове и работни места

Дейност „Проекти за солидарност“ 

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.   

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.   
Благодарим за положените усилия! 

 

Екипът на ЦРЧР