Skip to main content

Уважаеми посетители,

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по дейности „Доброволчески проекти“, „Стажове и работни места“ и „Проекти за солидарност“ с краен срок за кандидатстване 01 октомври 2020 г.

Информацията е достъпна в съответните секции на сайта на Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на директните връзки по-долу:

Дейност „Доброволчески проекти“

Дейност „Стажове и работни места“

Дейност „Проекти за солидарност“

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02 / 915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР