Skip to main content

Покана за кандидатстване към 30 април 2019 г.

Уважаеми посетители,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по дейности „Доброволчески проекти“, „Стажове и работни места“ и „Проекти за солидарност“ с краен срок за кандидатстване 30 април 2019г.

Информацията е достъпна в съотвените секции на сайта на Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на директните връзки по-долу:

Дейност „Доброволчески проекти“

Дейност „Доброволчески партньорства“

Дейност „Стажове и работни места“

Дейност „Проекти за солидарност“

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc @ hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!