Skip to main content

Покана за кандидатстване към 7/13 февруари 2019 г.

Уважаеми посетители,
Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по дейности „Доброволчески проекти“, „Стажове и работни места“ и „Проекти за солидарност“ с краен срок за кандидатстване 7/13 февруари 2019г. 
Информацията е достъпна в съотвените секции на сайта на Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на директните връзки по-долу:  

Дейност „Доброволчески проекти“ 

Дейност „Стажове и работни места“ 

Дейност „Проекти за солидарност“

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.
Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc @ hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10. 
Благодарим за положените усилия!