Skip to main content

Програма „Европейски корпус за солидарност“

Уважаеми посетители,
Във връзка със зачестилите проблеми при кандидатстване по различните дейности на Програма „Европейски корпус за солидарност“ по поканата с краен срок 07.02.2019г., Европейската комисия обяви удължаване на срока за подаване на проектни предложения до 13.02.2019г.  
Екип ЦРЧР