Skip to main content

Център за развитие на човешки ресурси организира тематичен мониторинг на тема: „Иновативно дигитално образование“ по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Събитието ще се проведе на на 17 ноември 2022 г. в гр. София, сградата на ЦРЧР в конферента зала – партер.

В рамките на тематичния мониторинг ще бъде представен и споделен добър опит по темата от бенефициенти на Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Желаещите да присъстват на събитието следва да попълнят регистрационен формуляр до 08.11.2022 г.

Може да присъстват и по двама представители от вашата институция.

Регистрацията продължава до запълване на предвидения брой места.

С цел увеличаване на добавената стойност на тематичните мониторингови дейности, те ще бъдат проведени хибридно (присъствено и онлайн), като за целта ще бъдат публикувани линк за онлайн достъп до събитието и програма на събитието.

NB !!!

На участници, пристигащи извън града на събитието, ЦРЧР ще поеме направените разходи по транспорт, както и ще осигури нощувка на 16.11.2022 г., за пристигащите от населени места, намиращи се на повече от 100 км от София.

След приключване на регистрацията ще получите потвърждение и ще Ви бъде изпратена допълнителна информация.


Желаещите да се включат онлайн могат да го направят на директната връзка по-долу: Тук

За екипа на ЦРЧР ще бъде удоволствие да приемете поканата и да участвате в събитието.