Skip to main content

Уважаеми посетители,

В периода 29.09.2020 – 01.10.2020 г., Център за развитие на човешките ресурси, в ролята си на Национална агенция за България по Програма „Еразъм+” и Програма „Европейски корпус за солидарност“, съвместно със съпътстващите дейности Еврогайдънс, Европас, eTwinning, Евродеск, както и заедно с Европейските мрежи в България: Европейски потребителски център – България (ЕПЦ), Бюро „Творческа Европа МЕДИА“ – България, Информационен център Европа Директно – София, и при домакинството на Информационен център Европа Директно – Русе, проведоха за поредна година информационно турне „Европейски мрежи без граници“. 

Целта на поредицата от събития бе да покаже постиженията и предоставените възможности пред гражданите на най-голямата европейска Програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“и на Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на съпътстващите дейности администрирани от ЦРЧР. Турнето се основава на предизвикателството да се създадат партньорства и да се предостави безплатна информация за европейските възможности, които се предоставят при живот, работа, учене, пътуване в Европейския съюз.

Инициативата се провежда всяка година в различни региони на страната и се радва на голям интерес от страна на местните граждани.Тази година бяха посетени градовете Русе, Тутракан и Разград.

Поканени за участие бяха също експерти от други профилирани европейски мрежи Enterprise Europe Network, EURES и ЕДЦ, работещи на територията на общините Русе, Тутракан и Разград.

Информационните събития се проведоха, както следва:

29.09.2020, вторник – в град Русе – 14:00 – 19:00 часа, пл. „Свобода“;

30.09.2020, сряда – в град Тутракан – 13:00 – 18:00 часа, ул. „Трансмариска“;

01.10.2020, четвъртък – в град Разград – 11:00 – 16:00 часа, пл. „Независимост“.     

Екипът на ЦРЧР