Skip to main content

В периода 21 – 30 септември в България се проведе националната инициатива Европейски ден на езиците в България.

По време на кампанията бяха получени 31 кандидатури от училища и детски и градини в страната, които се включиха в отбелязването на европейския празник на многоезичието с различни по вид събития и местни инициативи – национални и международни конкурси, игри, състезания, езикови предизвикателства и eTwinning проекти, свързани с темата.

Резултати от проведения конкурс можете да видите: тук

Интерактивна карта на проведените събития можете да видите: тук

Благодарим на всички участници!

Очакваме ви и в следващите наши инициативи.

Екипът на ЦРЧР