Skip to main content

Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, 25 юни 2021 г.

На 25 юни 2021 г. в София тех парк, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, организира официална откриваща конференция за началото на новия седемгодишен период на действие на двете Програми – 2021 – 2027 г.

Събитието беше открито от г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси, като приветствени слова отправиха и официалните гости, министърът на образованието и науката, чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков и министърът на младежта и спорта, г-н Андрей Кузманов. Със специално видео поздравление в конференцията се включи и г-жа Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

На официална церемония със сертификат за качество бяха отличени 17 проекта на български организации и институции, реализирани в рамките на предходния период на действие на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност.

По време на събитието бяха поставени акцентите на новите Програми, които подкрепят приоритетите и дейностите, заложени в идеята за Европейско образователно пространство, планът за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения. Програмите ще съдействат и за реализацията на европейския стълб на социалните права, подпомагайки и изпълнението на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., като ще развиват и европейското измерение в спорта.

Новият програмен период поставя фокус върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход, както и върху насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот, като цели да предостави много по-отворени Програми: по-приобщаващи за хората с по-малко възможности и по-достъпна за малките организации.

След представянето на новостите, акцентите и възможностите за кандидатстване, аудиторията имаше възможността да се включи в неформални работни ателиета, където да обмени опит и добри практики, както и да получи отговор на всички въпроси, възникнали по време на представянето.

https://hrdc.bg/news/erasmus_and_esc_official_conference_25_june_2021/

Екипът на ЦРЧР