Събития

04.01.2021
Отчитане на проекти
30.12.2020
Обучение за отчитане на проекти
21.12.2020
Годишна среща на акредитирани и новоакредитирани организации
18.12.2020
Валоризационна конференция
27.11.2020
Събития от Цикъла за обучение и оценка в младежката сфера
13.11.2020
Тематичен мониторинг
01.10.2020
Информационно турне „Европейски мрежи без граници“ 2020
18.09.2020
Събития от Цикъла за обучение и оценка в младежката сфера
24.06.2020
Отчитане на проекти
15.04.2020
Информационен ден
21.01.2020
Информационен Уебинар Програма "Европейски корпус за солидарност"
16.01.2019
Информационен уебинар по Програма „Европейски корпус за солидарност“