Skip to main content

Повече информация за бюджета за децентрализираните дейности по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за България, 2023 селекционна година, можете да видите: Тук

Екипът на ЦРЧР