Skip to main content

Правила за разпределение на бюджета за организации, притежаващи валиден знак за качество за водеща организация, дейност „Доброволчество“ на Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2023 селекционна година, можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР