Skip to main content

Предварително разпределение на прогнозния бюджет за децентрализирани дейности по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за България за 2024 селекционна година можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР