Skip to main content

Резултатите от кандидатстването за Знак за качество по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на проектни предложения, подадени към 31.12.2023 г., може да видите: Tук

При изготвяне на качествена оценка на проектно предложение, съдържащо приемаща и/или подкрепяща, и водеща роля, първо се оценяват приемаща и/или подкрепяща роля, като само при положително присъждане на приемаща и/или подкрепяща роля се преминава към оценка на водеща роля.

 

Екипът на ЦРЧР