Skip to main content

Регистрационните номера на постъпилите кандидатури за Знак на качество и проектни предложения по дейност „Проекти за солидарност“, и „Доброволчески проекти“ по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2021 селекционна година, краен срок за подаване на предложения 05.10.2021 г., можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР