Skip to main content

Съветът на Европа организира конкурс за снимки и видео, насочен към младата европейска общност.  Озаглавен  е: „Права на човека, камера, действие!“.

За да се включите, просто трябва да използвате своите телефони или фотоапарати, за да предадете творческа визия за човешките права чрез снимка или кратко видео.

Крайният срок за участие е 14 юли.

Целевата група на Съвета на Европа са млади хора на възраст между 13 и 26 години.

 

Екипът на ЦРЧР