Skip to main content

В ролята си на Национална агенция по Програма „Европейски корпус за солидарност“,  Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка:

– Обучение при пристигане: 22 – 26 юли 2024 г. – 5 дни

– Среща за междинна оценка: 29 – 31 юли 2024 г. – 3 дни

В обучението при пристигане могат да се включат участници, реализиращи дейности по проекти за доброволци с продължителност над 2 месеца по текущи проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“. Всеки може да участва в този тип обучение само веднъж по време на изпълнение на дейностите си.

В срещата за междинна оценка следва да се включат доброволци, реализиращи дейности с продължителност от 6 или повече месеца в текущи проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“. Желателно е срещата за междинна оценка да се реализира след средата на изпълнение на дейностите на участниците. Всеки може да участва в този тип среща само веднъж по време на изпълнение на дейността си по проект.

Ако някои от участниците Ви не са присъствали в Обучение при пристигане, но вече са преполовили проектите си, каним да се включат директно в среща за междинна оценка.

Допълнителна информация за програмата на дейностите, начините на реализация на онлайн събитията, както и друга практическа информация, ще бъде изпратена веднага след обработка на заявките за участие.

Регистрационните форми следва да бъдат попълнени до 10:00 часа на 8 юли 2024 г. за участие за съответното събитие, достъпни на следните линкове:

 Моля, обърнете внимание на следното:

  • Заявките за участие в обученията се попълват от представител на организацията, запознат с правилата, а не от участниците, за да се избегне попълване на неясна и неточна информация;
  • На въпросите се отговаря подробно и се предоставя ясна, вярна и точна информация (например информация за преминато обучение при пристигане);
  • ЗАЯВКИТЕ СЕ ПОДАВАТ В РАМКИТЕ НА ПОСОЧЕНИЯ СРОК;
  • Заявката се счита за подадена до ЦРЧР след натискане на бутона Регистриране.

Бланка за декларация за отказ, която участника следва да попълни, подпише и изпрати (в оригинал или сканирана по електронната поща), ако по някаква причина няма възможност да участва в съответното събитие – ТУК

 

Екипът на ЦРЧР