Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция, администрираща програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, организира информационна кампания за запознаване с възможностите и предстоящите срокове за кандидатстване, насочена към потенциални кандидати, които нямат опит в работата по програмите и не са кандидатствали до момента или през последните няколко години.

Ако желаете да участвате в планираното информационно събитие, което ще се проведе на 25.06.2024 г. в гр. Варна от 17:30 до 19:00 ч. в залата на „Социалната чайна“, ул. „Преслав“ №53, моля да попълните регистрационната форма до 19.06.2024 г.

Ако желаете да участвате в планираното информационно събитие, което ще се проведе на 27.06.2024 г. в гр. Добрич от 17:30 до 19:00 ч. в Голямата заседателна зала на Община град Добрич, моля да попълните регистрационната форма до 19.06.2024 г.

Потвърждение за участие ще ви бъде изпратено до края на деня на 20.06.2024 г.