Skip to main content

Информираме Ви, че Порталът на Европейски корпус за солидарност, част от Европейски младежки портал, ще претърпи цялостно надграждане и миграция, с цел подобрение и предоставяне на по-добри услуги. Вследствие на този процес, функцията за влизане ще бъде временно недостъпна.

Начална дата: 10/06/2024 в 9:00 ч.

Очаквана продължителност: 53 часа

Очаквано завършване: 12/06/2024 в 14:00 ч.

През този период няма да имате достъп до Вашите акаунти или да използвате функции, изискващи влизане.