Skip to main content

Уважаеми колеги,

Център за развитие на човешки ресурси организира тематичен мониторинг и среща за управление на проекти на тема: „Европейска година на уменията“ по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Събитието ще се проведе на 15 ноември 2023г. в гр. София, сградата на ЦРЧР в конферента зала- партер.

В рамките на тематичния мониторинг ще бъде представен и споделен добър опит по темата от бенефициери на Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Може да присъстват и по двама представители от вашата институция.

Регистрацията продължава до запълване на предвидения брой места.

С цел увеличаване на добавената стойност на  тематичните мониторингови дейности, те ще бъдат проведени хибридно (присъствено и онлайн), като за целта ще бъдат изпратен линк за онлайн достъп до събитието и програма на събитието.

NB !!!

На участници, пристигащи извън града на събитието- София, ЦРЧР ще поеме направените разходи по транспорт, както и ще осигури нощувка на 14.11.2023 г., заявена чрез регистрационната форма.

След приключване на регистрацията ще получите потвърждение и ще Ви бъде изпратена допълнителна информация.

Регистрирайте се ТУК!

За екипа на ЦРЧР  ще бъде удоволствие да приемете поканата и да участвате в събитието.