Skip to main content

В ролята си на Национална агенция по Програма „Европейски корпус за солидарност“,  Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка в младежкия сектор:

– Обучение при пристигане: 27 – 29 ноември 2023 г. – 3 дни – ОНЛАЙН

– Среща за междинна оценка: 27– 30 ноември  2023 г. – 4 дни – ОНЛАЙН

В обучението при пристигане могат да се включат участници, реализиращи дейности по проекти за доброволци с продължителност над 2 месеца по текущи проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“. Всеки може да участва в този тип обучение само веднъж по време на изпълнение на дейностите си.

В срещата за междинна оценка следва да се включат доброволци, реализиращи дейности с продължителност от 6 или повече месеца в текущи проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“. Желателно е срещата за междинна оценка да се реализира след средата на изпълнение на дейностите на участниците. Всеки може да участва в този тип среща само веднъж по време на изпълнение на дейността си по проект.

Ако някои от участниците Ви не са присъствали в Обучение при пристигане, но вече са преполовили проектите си, каним да се включат директно в среща за междинна оценка.

Допълнителна информация за програмата на дейностите, начините на реализация на онлайн събитията, както и друга практическа информация, ще бъде изпратена веднага след обработка на заявките за участие.

Регистрационните форми следва да бъдат подадени до 11:00 часа на 3 ноември 2023 г. за участие за съответното събитие, достъпни на следните линкове:

Обучение при пристигане:  ТУК

Среща за междинна оценка: ТУК

Моля, обърнете внимание на следното:

  • Заявките за участие в обученията се попълват от представител на  организацията, запознат с правилата, а не от участниците, за да се избегне попълване на неясна и неточна информация
  • На въпросите се отговаря подробно и се предоставя ясна, вярна и точна информация (например информация за преминато обучение при пристигане).
  • Заявките се подават в рамките на посочения срок!
  • Заявката се счита за подадена до ЦРЧР след натискане на бутона  РЕГИСТРИРАНЕ и визуализиране на автоматично потвърждаващо подаването на данните съобщение.

Бланка за декларация за отказ, която участникът следва да попълни, подпише и изпрати (или в оригинал, или сканирана по електронната поща), ако по някаква причина няма възможност да участва в съответното събитие:  1.1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ (DECLARATION OF REFUSAL)

 

Екипът на ЦРЧР