Skip to main content

Информация относно насоки за бенефициери при необходимост от изменения и/или допълнения в споразуменията за отпускане на безвъздмезни средства по Програмa „Европейски корпус за солидарност“ можете да намерите: ТУК

Искане за изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства: ТУК

 

Екипът на ЦРЧР