Skip to main content

Във връзка с кандидатстването по дейност „Доброволчески проекти“, на Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2024 г., Център за развитие на човешките ресурси дава възможност за корекция в присъдените „Знак за качество за водеща организация“.

Корекцията, която може да бъде направена е да се подпише допълнително споразумение за добавяне на една година в „Activity Plan“ на вече присъден „Знак за качество за водеща организация“.

Друг вид промени по вече присъден Знак за качество няма да бъдат разглеждани.

При желание за изменение на „Activity Plan“ на вече присъден „Знак за качество за водеща организация“ е необходимо да се изпрати писмо с искане за изменение.

Искането се регистрира в деловодната система на ЦРЧР не по-късно от 8 (осем) седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по дейност „Доброволчески проекти“.

Бенефициерите следва да се запознаят с „Насоки за бенефициери при необходимост от изменения и/или допълнения в споразуменията“.

Писма, изпратени след обявения срок, няма да бъдат разглеждани.

 

Екипът на ЦРЧР