Skip to main content

Списък с регистрационните номера на постъпилите проектни предложения за Знак на качество, по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2023 селекционна година, подадени към 31.12.2023 г., може да видите: ТУК.

Екипът на ЦРЧР