Skip to main content

Общата покана за кандидатстване по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2024 селекционна година е публикувана: Тук

Всички кандидати следва да се запознаят подробно с Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“, в което се съдържа цялата необходима информация, относно правилата, предлаганите възможности за финансиране, допустимите дейности, участници, срокове и документи, както и стъпките за кандидатстване:

  • Ръководство по Програма „Европейски корпус за солидарност“ (на английски език): Тук
  • Ръководство по Програма „Европейски корпус за солидарност“ (на български език): Тук

Важно: В случай на противоречие в различните езикови версии на ръководството, версията на английски език има предимство!

Електронните формуляри за кандидатстване ще бъдат достъпни на по-късен етап: Тук

Електронен формуляр за кандидатстване за Знак за качество е достъпен: Тук

 

Екипът на ЦРЧР